български

Идеален дом DECOR

Идеален дом DECOR ориентира в многобройните предложения на пазара. С помощта на специалисти подпомага техния избор и съчетаването им. На страниците му ще се демонстрират варианти за аранжиране на съдове, аксесоари, осветителни тела, различни видове тексти

33.99 лв.
33.99 лв.

За какъв период ще е абонамента

Даниел СГ - ПИПСМР Сгради

10.80 лв.
10.80 лв.

За какъв период ще е абонамента

Даниел СГ - План за безопасност и здраве + CD

30.00 лв.
30.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Даниел СГ - Примерни длъжностни характеристики - строителство, контрол, надзор + CD

Съставени в съответствие с методологията, структурата и кодовите таблизи на националната квалификация на професиите и длъжностите от 2006 г. на МТСП.

36.00 лв.
36.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Годишно счетоводно и данъчно приключване 2011 г.

24.00 лв.
24.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Дакси - Карта за предплатен достъп до всички бази 25 лв

Достъп до ДАКСИ ГЛОБАЛ, компютърен ДВ - Официален и Неофициален раздел, Закони

25.00 лв.
25.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Даниел СГ - Актове и протоколи за строителството по Наредба № 3 - CD

15.00 лв.
15.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Абонирай се за новости